Özge Huriye Yolasığmazoğlu

- Avukat -


  • ozge@yazimci.av.tr


    Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi


  • 21 Nisan 1994 tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini Kastamonu’da tamamlamıştır. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Kastamonu Barosu’nda avukatlık stajını başlatmıştır. Bir yıllık avukatlık stajını tamamlayarak 2018 yılında avukatlık ruhsatını almıştır. Ofisimizde “İcra Hukuku” ve “Borçlar Hukuku” departmanında faaliyet göstermektedir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.