YİĞİT ÇINAROĞLU

- Avukat -


  • yigitcinaroglu@yazimci.av.tr


    Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi


  • 7 Haziran 1993 tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini Antalya’da tamamlayarak 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt olmuştur. Bu dönem içerisinde çeşitli toplumsal sorumluluk projeleri içerisinde yer almıştır. Avrupa Yüksek Öğretim Alanı yaratmayı hedefleyen Bologna Süreci kapsamında hukuk eğitimini 2015 yılında tamamlamış ve aynı yıl Kastamonu Barosu’nda avukatlık stajını başlatmıştır.

    2016 ve 2017 yıllarında harici öğretim görevlisi olarak Ceza Hukuku Özel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku dersleri vermiştir. Çeşitli üniversitelerin hukuk konulu sunumlarına konuşmacı olarak katılmıştır.

    Bir yıllık avukatlık stajını tamamlayarak 2016 yılında avukatlık ruhsatını almıştır. Ofisimizde “Ceza Hukuku” ve “İcra Hukuku” departmanında faaliyet göstermektedir.

    Aynı zamanda Noterlik Belgesi de bulunmakta olup Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmaktadır. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.